Управляващият орган на ОПИК проведе информационна среща за представянето на програмата

Представянето на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК) беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във  Висшето училище по застраховане и финанси.

Пред представителите на бизнеса, академичните среди, бенефициенти по проекти и студенти Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, представи възможностите за финансиране по ОПИК, Индикативната годишна работна програма за 2017 г., както и проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятия“.

Участие в събитието взеха още Калин Маринов, заместник – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Камен Славов, Ръководител звено „Финансови инструменти“,  Фонд на фондовете и доц. Евгени Евгениев, заместник ректор на ВУЗФ, който направи представяне на университета и новата специалност в него, насочена към иновациите и технологичната комерсиализация.

За повече информация посетете страницата на информационното събитие

http://ksfoundation.eu/oppic-event-27-04-2017/

27.04.2017

Източник: eufunds.bg