На 22 юни ще се проведе заседание на ТРГ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“

На 22.06. 2017 г. предстои да се проведе заседание на ТРГ за подготовка на промените и условията за прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  „Франч“ ЕООД  е изпратило своите коментари по предвидените промени в условията за прием.
Повече информация очаквайте след заседанието.