Стартират информационни дни за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ от ОПИК 2014-2020 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура  „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Информационната кампания ще се проведе в периода от 13 до 21 юли  2017 г. в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. За повече информация относно кампанията можете да намерите тук: www.opik.bg