Удължени са периодите за прием на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с прекъснатото функциониране на Търговския регистър и поради факта, че процедурата е свързана с необходимостта от регистрация на стартиращи фирми, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, официално обяви, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения се планира да се измени на 16:30 часа на 08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

След промяната на двата крайни срока, ще бъде възстановена и възможността за задаване на допълнителни въпроси на електронната поща на процедурата.

На  последното  заседание на МС  се гласуваха нужните промени в ПМС 162, за да може удължаването на срока да бъде осъществено законосъобразно в предстоящите дни.