Първи одобрен проект от новия прием

ДФ „Земеделие“ – РА одобри първите  43 проектни предложения по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Сред първите одобрени е и проект, подготвен от „ФРАНЧ“ ЕООД. Проектът предвижда реконструкция на оранжерия и е одобрен на максималната стойност.