Всички проекти, консултирани от ФРАНЧ ЕООД по процедури за преодоляване на последствията от COVID19, са одобрени

След подписването на договори в края на януари 2021г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“можем да отчетем, че всички проекти, консултирани от ФРАНЧ ЕООД по извънредни процедури по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност като подкрепата за микро и малки предприятия, процедурата за подпомагане на туроператори и туристически агенти и последната за средни предприятия до 150000лв. са с договорено финансиране. По първите процедури проектите са и финансирани, успешно  изпълнени и отчетени. Подкрепени са фирми от най-разнообразни сектори – производствени предприятия, търговски обекти, туристически агенции, строителни фирми, хотелиери, фирми от креативните индустрии, спортни центрове, консултантски организации, транспортни фирми и др. Чрез оказаната навременна и на високо ниво професионална помощ на своите клиенти, ФРАНЧ ЕООД даде своя малък принос в подкрепата на малкия и среден бизнес в безпрецедентната ситуация с пандемията COVID19 и последвалите негативни икономически последствия за широк кръг предприятия. През 2021г. продължаваме да следим ефективните възможности за подкрепа на бизнеса.